Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans Sverige AB
Blockgatan 2 A
65341 Karlstad

Hemsida:

www.varmlandsfinans.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Värmlands Finans är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp. En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.

Teckningsperiod:

6 maj 2011 - 20 maj 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,1 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2011

Värdering:

Pre-money 1,89 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 8:1, för A- respektive B-aktie.

Post:

Övrigt:

Observera, datum för teckningsperioden är inte satta än, korrekta datum kommer att publiceras när de har presenterats av företaget. Emissionen kommer att vara säkerställd till 100 % genom garantiåtaganden.

Uppdatering: Exakta datum för teckningsperioden är nu angivna. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 6 maj till 17 maj 2011.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss