Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

vadsboswitchtechgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vadsbo SwitchTech Group, via dotterbolagen Vadsbo Transformatorer och dess dotterbolag SwitchTech, utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB hette tidigare Amago Capital AB. Amago Capital AB hette tidigare Fotoquick AB.

Teckningsperiod:

14 mars 2017 - 14 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,3 Mkr

Teckningskurs:

6,53 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

93 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Radislav Kondic och Rajko Kondic.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss