Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

vadsboswitchtechgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vadsbo SwitchTech Group, via dotterbolagen Vadsbo Transformatorer och dess dotterbolag SwitchTech, utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB hette tidigare Amago Capital AB. Amago Capital AB hette tidigare Fotoquick AB.

Teckningsperiod:

4 april 2016 - 15 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr + 2,9 Mkr

Teckningskurs:

3,60 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

41,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock lägst 1500 aktier.

Övrigt:

Vadsbo SwitchTech Group noteras på Aktietorget den 3 maj 2016.

Vid stort intresse för emissionen på 7,2 Mkr kan en övertilldelningsoption på 2,9 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss