Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB

Vadsbo SwitchTech Group AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

vadsboswitchtechgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vadsbo SwitchTech Group, via dotterbolagen Vadsbo Transformatorer och dess dotterbolag SwitchTech, utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB hette tidigare Amago Capital AB. Amago Capital AB hette tidigare Fotoquick AB.

Teckningsperiod:

16 februari 2016 - 25 februari 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,61 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 februari 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Post:

Övrigt:

Sista teckningsdag vid teckning utan företrädesrätt ärd en 26 februari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss