Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i V&A Capital AB

V&A Capital AB
Floragatan 13
11475 Stockholm

Hemsida:

www.360holding.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

V & A Capital AB är ett private equity-bolag som investerar i buyout och utvecklingskapital, främst inom socker, sötningsmedel för spannmål och stärkelseindustrin, genom införandet av innovativa koncept, produkter och marknader. Särskild betoning kommer att ligga på produktion och kommersialisering av etanol som en ny källa av icke-förorenande energi som blandas med bensin och används som bränsle. Fokus kommer även att vara på bio-diesel, en ny källa till bioenergi som används som bränsle.

Historia: Företaget hette från början Basiq Networks BN AB och var en teleoperatör. Verksamheten skiftades under 2006 ut till ägarna i form av två bolag, vilka antog namnen DO Networks och Office Provider. Basiq Networks BN AB bytte namn till 360 Holding AB och köpte ett bettingföretag. Ytterligare ett par bettingföretag köptes och företaget bedrev verksamhet inom ett antal onlinepoker-relaterade företag samt finansiell spread betting. Företaget gjorde sedan ett omvänt förvärv av V&A Capital Ltd, vilka investerar i och utvecklar företag inom främst etanol.

Teckningsperiod:

28 april 2006 - 12 maj 2006

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,9 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Teckning genom betalning.

Avstämningsdag:

25 april 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 6:1

Post:

Övrigt:

Basiq Networks BN AB kommer efter emissionen att skifta ut sina två telekom-relaterade dotterbolag till ägarna, och notera bolagen på Aktietorget. Basiq Networks BN AB kommer efter det att bli ett betting-företag, via ett omvänt uppköp av 360bet.com.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss