Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VA Automotive i Hässleholm AB

VA Automotive i Hässleholm AB

VA Automotive i Hässleholm AB
Esplanadgatan 18 B
281 38 Hässleholm

Hemsida:

www.va-automotive.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VA Automotive är en koncern som huvudsakligen är verksamt inom fordonsindustrin. Bolaget inriktar sig på tre stycken strategiskt viktiga affärsområden bestående av verktygsteknik, automation och komponenter/systemlösningar. Verksamheten bedrivs på
tre orter i Sverige och på två orter i Kina.

Teckningsperiod:

22 april 2016 - 9 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

1,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

22,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss