Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VA Automotive i Hässleholm AB

VA Automotive i Hässleholm AB

VA Automotive i Hässleholm AB
Esplanadgatan 18 B
281 38 Hässleholm

Hemsida:

www.va-automotive.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VA Automotive är en koncern som huvudsakligen är verksamt inom fordonsindustrin. Bolaget inriktar sig på tre stycken strategiskt viktiga affärsområden bestående av verktygsteknik, automation och komponenter/systemlösningar. Verksamheten bedrivs på
tre orter i Sverige och på två orter i Kina.

Teckningsperiod:

3 november 2014 - 21 november 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr + 7,5 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Omkring 28 november 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

69,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 6500 kr.

Övrigt:

VA Automotive listas på First North den 3 december 2014.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 7,5 Mkr användas.

Uppdaterat: 2014-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss