Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Usports AB

Usports AB

Usports AB
Gårdsvägen 18
169 70 Solna

Hemsida:

www.usports.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Usports har som mål att bygga upp en kedja av ”Big Box”-varuhus inom sporthandelssegmentet.

Teckningsperiod:

1 maj 2012 - 31 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 - 70 Mkr

Teckningskurs:

3623 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 60 Mkr.

Villkor:

Post:

Minsta teckning är 140 aktier, dvs 507.220 kr.

Övrigt:

Creades, som är en stor ägare i företaget, investerar 25 Mkr i denna nyemission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss