Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i US Opportunities AB

US Opportunities AB

Hemsida:

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företagets målsättning är att bygga upp en portfölj bestående av tomter, bostäder och eventuellt bostadsprojekt i USA som bedöms ha en stor värdestegringspotential. Investeringar kommer huvudsakligen att göras i fastigheter som har fallit betydligt i värde. Bolaget avser finansiera investeringarna med hjälp av såväl eget som främmande kapital. Bolaget kan också äga delar av motsvarande fastighetsportföljer och -fonder.

Teckningsperiod:

25 mars 2008 - 19 juni 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 - 500 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

24 juni 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Företaget är ett tomt skal. Efter emissionen är värderingen lika med det belopp som företaget fått in i emissionen.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Minsta teckning är 5000 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss