Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Masify Capital AB

Masify Capital AB

Masify Capital AB
Floragatan 8
114 32 Stockholm

Hemsida:

www.masify.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Masify Capital ska bedriva investeringsverksamhet. Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB. MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2006 - 17 maj 2006

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Teckning sker genom betalning.

Avstämningsdag:

26 april 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

21 april är sista dag aktien handlas inklusive rätt att delta i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss