Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

12 januari 2015 - 26 januari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,67 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr per unit (0,05 kr per aktie)

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

0,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:1. 1 innehavd aktie, oavsett slag, berättigar till teckning av 1 unit, bestående av åtta aktier av serie B och fyra teckningsoptioner av serie B.

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning.

Obs, aktien är handelsstoppad.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2014-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss