Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

5 juni 2014 - 27 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,6 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2014

Värdering:

16,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje en (1) aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje tre-tal (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckingstiden förlängd till den 27 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss