Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

21 november 2012 - 4 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,59 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2012

Värdering:

Pre-money 9,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. För varje 1 aktie av aktieslag A eller B erhålles 7 stycken teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av aktieslag B.

Post:

Övrigt:

Krönlein-Andersson & Co och Capillum Holding, samt VD Mikael Bergholts och styrelseledamot David Olsson har lämnat teckningsförbindelser, vilket sammantaget uppgår till ca 40% av emissionen.

Handel med teckningsrätter, 21 - 29 november 2012.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss