Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

2 maj 2012 - 17 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

2012-05-25

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till innehavaren av Cefours konvertibla skuldebrev, som påkallat konvertering till aktier.

Post:

Övrigt:

Innehavaren av Cefours konvertibla skuldebrev har påkallat konvertering till aktier. Konverteringskursen är 0,25 SEK och konverteringen innebär att antalet aktier ökar med 20 000 000 st B-aktier. Till denne riktas ovanstående emission av 50 000 000 aktier till 0,10 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss