Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

20 september 2011 - 6 oktober 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2011

Värdering:

Pre-money 40,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Varje 1 aktie ger 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätten att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet. Cefour ger även ut ett riktat konvertibellån på 10 Mkr, med vilket de följer en option att teckna aktier för 5 Mkr, med konverterings-/lösen-kurs 0,25 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss