Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tulum AB

Tulum AB

Tulum AB
David Bagares gata 3
11138 Stockholm

Hemsida:

www.want.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tulum AB saknar operativ verksamhet. Företaget hette tidigare Want och var ett bemanningsföretag som inriktade sig på ekonomer. Want erbjöd professionell personal genom uthyrning av erfarna ekonomer samt rekrytering av chefer och specialister. Tulum AB hette tidigare Want AB. Ett närstående företag hette tidigare Towork Sverige AB och heter idag Want AB.

Teckningsperiod:

20 augusti 2012 - 3 september 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,21 Mkr

Teckningskurs:

0,005 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 0,535 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. Varje aktie ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är på förhand garanterad till 100 % av ett antal aktieägare och investerare samt av huvudägaren Xcaret Invest AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss