Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tulum AB

Tulum AB

Tulum AB
David Bagares gata 3
11138 Stockholm

Hemsida:

www.want.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tulum AB saknar operativ verksamhet. Företaget hette tidigare Want och var ett bemanningsföretag som inriktade sig på ekonomer. Want erbjöd professionell personal genom uthyrning av erfarna ekonomer samt rekrytering av chefer och specialister. Tulum AB hette tidigare Want AB. Ett närstående företag hette tidigare Towork Sverige AB och heter idag Want AB.

Teckningsperiod:

7 mars 2011 - 18 mars 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,1 + 2,1 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

3 mars 2011

Värdering:

Pre-money 1,07 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Want gör en riktad nyemission på 1,1 Mkr till Anders Landelius via sitt bolag Xcaret Invest AB, samt en företrädesemission på 2,1 Mkr. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av Claes Levin och Xcaret Invest AB

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss