Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddyinternational.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trustbuddy International tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan låna och låna ut pengar av och till varandra, så kallad P2P lending. Trustbuddy International AB hette tidigare 360 Holding AB. 360 Holding AB hette tidigare Basiq Networks BN AB.

Teckningsperiod:

9 december 2013 - 9 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,2 MEUR (55,3 MSEK)

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till "utvalda internationella investmentfonder och kapitalstarka individer".

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission på 6,2 MEUR är del av en större transaktion. Tillkommer gör en transaktion med ett lån på 3 MEUR till P2P-låneplattformen. Tillkommer gör även en transaktion där huvudägarna säljer aktier för 9,3 MEUR. Likviderna på 9,3 MEUR kommer säljarna att låna ut via P2P-låneplattformen under 12 månader.

Säljarna av aktier erhåller teckningsoptioner att köpa nya aktier för 1,20 kr styck efter 24 månader.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss