Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddyinternational.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trustbuddy International tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan låna och låna ut pengar av och till varandra, så kallad P2P lending. Trustbuddy International AB hette tidigare 360 Holding AB. 360 Holding AB hette tidigare Basiq Networks BN AB.

Teckningsperiod:

10 februari 2013 - 24 februari 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en eller flera externa investerare.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna nyemission på 8,8 Mkr så köper samma grupp investerare aktier för ca 21,2 Mkr av huvudägarna.

Obs, exakta datum för transaktionen har inte kommunicerats.

Uppdaterat: 2013-11-24

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss