Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB

TrustBuddy International AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddyinternational.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Trustbuddy International tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan låna och låna ut pengar av och till varandra, så kallad P2P lending. Trustbuddy International AB hette tidigare 360 Holding AB. 360 Holding AB hette tidigare Basiq Networks BN AB.

Teckningsperiod:

17 november 2011 - 9 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,85 Mkr

Teckningskurs:

0,39 kr

Likviddag:

9 december 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 102,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Högsta antal aktier en enskild investerare kan teckna sig för är 64.000 aktier.

Post:

Minstat antal aktier en investerare kan teckna är 16.000 och maximalt antal aktier är 64.000.

Övrigt:

Observera att detta är ett erbjudande att köpa befintliga aktier, dvs ingen nyemission.

Uppdatering: Erbjudandet förlängs en vecka, till den 9 december 2011.

Uppdaterat: 2011-12-05

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss