Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trustbuddy AB

Trustbuddy AB

Trustbuddy AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddy.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TrustBuddy är ett internetbaserat bolag med verksamhet inom ”P2P Banking”, dvs företaget erbjuder en plattform där privatpersoner kan låna och låna ut pengar till varandra.

Teckningsperiod:

15 november 2015 - 15 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Obs, datum är ännu så länge en uppskattning.

Efter Trusbuddy ABs företrädesemission ska företaget även göra en riktad emission på 30 Mkr.

Uppdatering: Emissionen inställd. Den nya ledningen säger sig ha upptäckt oegentligheter. Polisanmälan gjord. Verksamheten stoppas.

Uppdaterat: 2015-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss