Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trustbuddy AB

Trustbuddy AB

Trustbuddy AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TrustBuddy är ett internetbaserat bolag med verksamhet inom ”P2P Banking”, dvs företaget erbjuder en plattform där privatpersoner kan låna och låna ut pengar till varandra.

Teckningsperiod:

14 oktober 2015 - 30 oktober 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60,8 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2015

Värdering:

60,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Före varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar att teckna 1 aktie. För varje 3 tecknade och betalda aktier erhålls även en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

För varje tre tecknade och betalda aktier erhålls en vederlagsfri teckningsoptioner. Varje teckningsoptioner berättigar till teckning av 1 aktie till pirset 0,18 kr. Teckningsoptionen kan användas under tiden 3-19 oktober 2016.

Uppdatering: Emissionen inställd. Den nya ledningen säger sig ha upptäckt oegentligheter. Polisanmälan gjord. Verksamheten stoppas.

Uppdaterat: 2015-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss