Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trustbuddy AB

Trustbuddy AB

Trustbuddy AB
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Hemsida:

trustbuddy.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TrustBuddy är ett internetbaserat bolag med verksamhet inom ”P2P Banking”, dvs företaget erbjuder en plattform där privatpersoner kan låna och låna ut pengar till varandra.

Teckningsperiod:

1 januari 2015 - 1 januari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

61 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2015

Värdering:

61 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägarna en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Varje 3 tecknade och betalda aktie ger även 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie under teckningsperioden som löper från och med den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss