Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i True Heading AB

True Heading AB

True Heading AB
Vendev. 90
18232 Danderyd

Hemsida:

www.trueheading.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

True Heading bedriver konsultverksamhet och tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning på den marina marknaden.

Teckningsperiod:

6 mars 2020 - 31 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,03 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 februari 2020

Värdering:

7,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Post:

Övrigt:

Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9.

Uppdatering: True Heading förlänger teckningstiden till den 31 mars 2020 på grund av coronavirus-turbulensen.

Uppdaterat: 2020-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss