Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gigger Group AB

Gigger Group AB

Gigger Group AB
Vendevägen 89
182 32 Stockholm

Hemsida:

www.gigger.group

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gigger hjälper företag och gigarbetare. Via en mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar bolaget administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, i Sverige och internationellt. Gigger Group AB hette tidigare True Heading AB.

Teckningsperiod:

6 mars 2020 - 31 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,03 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 februari 2020

Värdering:

7,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Post:

Övrigt:

Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9.

Uppdatering: True Heading förlänger teckningstiden till den 31 mars 2020 på grund av coronavirus-turbulensen.

Uppdaterat: 2020-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss