Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gigger Group AB

Gigger Group AB

Gigger Group AB
Vendevägen 89
182 32 Stockholm

Hemsida:

www.gigger.group

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gigger hjälper företag och gigarbetare. Via en mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar bolaget administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, i Sverige och internationellt. Gigger Group AB hette tidigare True Heading AB.

Teckningsperiod:

21 november 2016 - 6 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2016

Värdering:

10 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. En (1) aktie ger en teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Styrelseordförande och grundaren Anders Bergström har för avsikt att teckna sin del i emissionen till 1,5 miljon kronor genom en teckningsförbindelse. Emissionen är i övrigt fullt garanterad.

Uppdaterat: 2016-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss