Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i True Heading AB

True Heading AB

True Heading AB
Vendev. 90
18232 Danderyd

Hemsida:

www.trueheading.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

True Heading bedriver konsultverksamhet och tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning på den marina marknaden.

Teckningsperiod:

11 september 2015 - 1 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,6 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2015

Värdering:

14,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje registrerad aktie oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras en (1) teckningsrätt.

Post:

Övrigt:

Styrelseordförande och grundaren Anders Bergström har för avsikt att teckna sina pro rata-delar om emissionen i övrigt blir fulltecknad, i den mån detta inte utlöser budplikt. Garantier och teckningsförbindelser i emissionen föreligger inte.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss