Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i True Heading AB

True Heading AB

True Heading AB
Vendev. 90
18232 Danderyd

Hemsida:

www.trueheading.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

True Heading bedriver konsultverksamhet och tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning på den marina marknaden.

Teckningsperiod:

24 april 2014 - 16 maj 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 april 2014

Värdering:

20 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje registrerad aktie oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras en (1) teckningsrätt.

Post:

Övrigt:

De två största nuvarande ägarna Anders Bergström, VD, och ConnectingCapital AB har för avsikt att teckna sina pro rata-delar om emissionen i övrigt blir fulltecknad, i den mån detta inte utlöser budplikt. Garantier och teckningsförbindelser i emissionen föreligger inte.

Uppdaterat: 2014-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss