Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gigger Group AB

Gigger Group AB

Gigger Group AB
Vendevägen 89
182 32 Stockholm

Hemsida:

www.gigger.group

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gigger hjälper företag och gigarbetare. Via en mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar bolaget administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, i Sverige och internationellt. Gigger Group AB hette tidigare True Heading AB.

Teckningsperiod:

9 maj 2012 - 20 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,64 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2012

Värdering:

Pre-money 6,37 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:7. Aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sju (7) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har varit i kontakt med de största ägarna och de har uppgivit att de avser stödja emissionen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 juni 2012.

Uppdaterat: 2012-06-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss