Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trimera AB

Trimera AB

Trimera AB
Godsvägen 8
23162 Trelleborg

Hemsida:

www.trimera.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trimera stödjer dotterbolagens verksamheter som är uppdelade i stenhusproduktion, försäljning av byggvaror, åkeriverksamhet, fastighetsförvaltning, och entreprenadarbeten, för att därigenom erbjuda en helhetslösning för kunder inom byggsektorn. Trimera AB hette tidigare Roxi Stenhus Gruppen AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2010 - 18 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,3 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

1 juni 2010

Värdering:

Pre-money 2,43 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är garanterat till 100 procent genom teckningsförbindelser från huvudägarna samt garantiförbindelser från externa garanter.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss