Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trig Social Media AB

Trig Social Media AB

Trig Social Media AB
Box 1268
131 28 Nacka Strand

Hemsida:

trig.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trig Social Media bedriver via dotterbolag verksamhet, bland annat Trig.com.

Teckningsperiod:

27 juni 2014 - 9 juli 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 MEUR

Teckningskurs:

0,40 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

132,5 MEUR pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt. För innehav av varje 650-tal aktier i Trig Media Group AB erhålls rätten att teckna 1 aktie i Trig Social Media AB.

Post:

Övrigt:

De aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer Social Media Investments FZC att teckna.

Aktien är planerad att listas på någon av Frankfurtbörsens mindre listor.

Uppdaterat: 2014-07-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss