Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trig Media Group AB

Trig Media Group AB

Trig Media Group AB
Cylindervägen 12
131 27 Nacka Strand

Hemsida:

www.trig.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trig skall utveckla och driva en social nätverksplattform med huvudinriktning på hälsa och livsstil. Trig Media Group AB hette tidigare MobiCard Media Group AB. MobiCard Media Group AB hette tidigare Radio Frequency Investment Group Sweden AB, samt innan det Office Provider Sweden AB, och innan det Mennta Sverige AB.

Teckningsperiod:

21 februari 2012 - 21 februari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,27 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 49,56 Mkr.

Villkor:

Kvittningsemission.

Post:

Övrigt:

Utav skulderna utgör merparten, 5 700 000 kr (motsvarande 95 000 000 nyemitterade aktier) överenskommen tilläggsköpeskilling för förvärvet av MobiCard AB, jfr pressmeddelande 2010-12-15. Övrigt skuldbelopp avser förvärv av medieexponering och övriga marknadsföringskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss