Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tribona AB

Tribona AB

Tribona AB
Emdalavägen 10
223 69 Lund

Hemsida:

www.tribona.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tribona AB är ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistiklokaler. Fusionerat med Northern Logistic Property ASA.

Teckningsperiod:

8 maj 2014 - 22 maj 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

292 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 maj 2014

Värdering:

1168 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, Klövern AB, har meddelat att man har för avsikt att teckna sin del i emissionen, motsvarande 29,8 procent av den totala emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss