Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trelleborg AB

Trelleborg AB

Trelleborg AB

23122 Trelleborg

Hemsida:

www.trelleborg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande.

Teckningsperiod:

30 april 2009 - 19 maj 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2,2 miljarder kronor

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 april 2009

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är fullt garanterad av Trelleborgs största aktieägare och andra intressenter. Teckningsförbindelser och garantier från dessa uppgår till cirka 60 procent av nyemissionen. Garantier från bolagets viktigaste banker uppgår till resterande cirka 40 procent av nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss