Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Treflex Holding AB

Treflex Holding AB

Treflex Holding AB
Centralv. 2
19476 Upplands Väsby

Hemsida:

www.treflex.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Treflex Holding äger sex olika bolag. Fem av bolagen tillverkar och säljer livsmedel med lokal anknytning. Trelfex äger även ett mindre pensionat.

Teckningsperiod:

20 mars 2009 - 31 maj 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,2 Mkr - 5 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

5 juni 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 14,86 Mkr.

Villkor:

Öppen för både aktieägare och de som ännu ej är ägare.

Post:

1500 aktier, dvs 18.750 kr.

Övrigt:

Ägarna Sören Lindvall och Ingemar Andersson går tillsammans in med 1,2 Mkr, vilket gör att minsta beloppet för att emissionen ska fullföljas är säkrad. Treflex planerar att notera sig på en mindre lista under 2010/2011.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss