Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Traveas AB

Traveas AB

Traveas AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

Hemsida:

www.traveas.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Traveas består av Traveas Media och Traveas Technology. Traveas Technology erbjuder molnbaserade tjänster för så kallad "Sales & Marketing Automation". Traveas Media är ett säljbolag i mediabranschen.

Teckningsperiod:

22 oktober 2014 - 21 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. För varje befintlig aktie i Traveas erhålls två (2) teckningsrätter. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (cirka 3,9 MSEK) genom ett garantikonsortium. En övertilldelningsoption på 1 Mkr kan användas.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 21 november 2014 då företaget gått i mål med ett strategiskt förvärv av SvenskaFans från Stampen Media Group.

Uppdaterat: 2014-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss