Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

20 mars 2020 - 20 mars 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,95 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till "en grupp investerare"

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss