Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

7 november 2006 - 21 november 2006

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,86 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

21 december 2006

Avstämningsdag:

6 december 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:1

Post:

Övrigt:

DO Networks planerar att noteras på Aktietorget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss