Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2007 - 12 juni 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Teckning genom betalning.

Avstämningsdag:

24 maj 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 6:1

Post:

Övrigt:

9,6 Mkr av nyemissionen är säkerställd via emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2008-07-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss