Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

7 augusti 2008 - 21 augusti 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

0,98 kr per enhet

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 augusti 2008

Värdering:

Pre-money 1,16 Mkr och 9,26 Mkr post money.

Villkor:

1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 enhet 7 aktier och 2x7 teckningsoptioner). Företaget gör en sammanläggning innan emissionen där 20 aktier blir 1.

Post:

Övrigt:

1 enhet består av 7 nya aktier serie A, 7) teckningsoptioner av serie 2008 (lösenkurs 0,17 kr) och
7 teckningsoptioner av serie 2008/2009 (lösenkurs 0,19 kr).

Uppdaterat: 2008-08-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss