Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

21 januari 2015 - 4 februari 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 januari 2015

Värdering:

20,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie, ger tre (3) teckningsrätter i samma serie. Fyra (4) teckningsrätter av respektive serie krävs för teckning av en (1) ny aktie av samma serie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (30%) och emissionsgarantier (70%) från VD, ledamöter av styrelsen samt en större aktieägare. Garantiersättningen uppgår till 4 % av garanterat belopp, ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss