Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

2 december 2013 - 16 december 2013

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2013

Värdering:

8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt i samma serie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie som befintlig aktie. För varje tvåtal tecknade, betalda och tilldelade aktier erhålles en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En (1) vederlagsfri teckningsoption vilken berättigar till nyteckning av aktie fram till och med 1 december 2014 till en kurs om 1,30 kr per aktie. Fulltecknas teckningsoptionsprogrammet tillförs bolaget ytterligare 8,0 Mkr.

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (28,41%) och emissionsgarantiavtal (71,59%).

Uppdaterat: 2013-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss