Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transferator AB

Transferator AB

Transferator AB
Skeppsbron 6
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.transferator.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Teckningsperiod:

9 mars 2012 - 27 mars 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

4,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2012

Värdering:

Pre-money 43,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i Transferator erhåller för varje 1 innehavd aktie serie A 1 teckningsrätt serie A respektive för varje innehavd aktie serie B 1 teckningsrätt serie B. Det krävs 5 teckningsrätter serie A för att teckna 1 ny aktie serie A samt 5 teckningsrätter serie B för att teckna 1 ny aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Aktieägarna och tillika styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke har lämnat teckningsförbindelser avseende sina respektive ägarandelar vilka sammantaget uppgår till 21,86% av kapitalet. Samma aktieägare har även ställt ut en emissionsgaranti, upp till emissionens högsta belopp, att till lika delar mellan sig teckna samtliga aktier vilka inte tecknas med företrädesrätt inom ramen för nyemissionen. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning och för garantin utgår en ersättning om 5 % på garanterat belopp.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss