Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transcom WorldWide S.A.

Transcom WorldWide S.A.

Transcom WorldWide S.A.
45, rue des Scillas
2529 Luxemburg

Hemsida:

www.transcom.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transcom är ett globalt kundtjänstföretag som hjäper företag att sköta kundrelationer.

Teckningsperiod:

29 november 2011 - 16 december 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

504 Mkr

Teckningskurs:

0,43 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2011

Värdering:

Pre-money 31,5 Mkr och post money 535,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 16:1.

Post:

Övrigt:

Flera av de största ägarna har åtagit sig att teckna sina andelar av emissionen. Kinnevik garanterar resten av emissionen.

Uppdaterat: 2011-12-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss