Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TradeDoubler AB

TradeDoubler AB

TradeDoubler AB
Sveavägen 20
11157 Stockholm

Hemsida:

www.tradedoubler.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Internetannonsering.

Teckningsperiod:

14 december 2009 - 30 december 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

356 MSEK

Teckningskurs:

25 SEK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss