Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

29 oktober 2020 - 30 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

30,26 Mkr

Teckningskurs:

13,60 kr per unit / 6,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

152,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold Fondkommission. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Topright inledde emissionen på ca 30 Mkr efter att marknaden stängt den 29 oktober 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 30 oktober.

Bolaget avser även att teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och tilldelas befintliga aktieägare.

Uppdatering: Topright fick in 30,3 Mkr till 6,80 kr per aktie. Emissionsrabatten per aktie motsvarande cirka 12 procent i förhållande till stängingskursen för Bolagets aktie den 29 oktober.

Uppdaterat: 2020-10-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss