Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

8 juni 2018 - 25 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

225,1 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2018

Värdering:

225,1 Mkr pre-money, exkl preferensaktier.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig stamaktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Dagon Sverige AB (ett helägt dotterbolag till Klövern AB (publ) har åtagit sig att teckna sig för sin andel i nyemissionen och även garanterat att nyemissionen blir fulltecknad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss