Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

26 november 2015 - 31 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

80,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

En bookbuilding-process genomfördes under november.

Post:

Övrigt:

Tobin Properties gjorde en bookbuilding under november och investerare ville teckna 150 Mkr till 80,10 kr per aktie. Bolag ska innan året är slut ta det formella beslutet för att genomföra transaktionen.

Tobin Properties är sedan tidigare noterat på First North via preferensaktier. Aktierna i denna emission, dvs stamaktier, kommer inledningsvis att vara onoterade.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss