Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

28 november 2014 - 5 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,3 Mkr

Teckningskurs:

105 kr per preferensaktie

Likviddag:

Omkring 11 december 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

Minimum 50 preferensaktier.

Övrigt:

Preferensaktien ger en utbetalning på 5,75 kr per halvår.

Preferensaktien kommer att listas på First North den 12 december 2014.

Uppdaterat: 2014-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss