Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Titana AB

Titana AB
Kungsgatan 12
65111 Karlstad

Hemsida:

www.titana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Teckningsperiod:

13 januari 2010 - 27 januari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2010

Värdering:

Pre-money 2,39 Mkr och 8,39 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 10:4. För varje 4 aktier erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 10 aktier.

Post:

Övrigt:

Aqualiv har erhållit teckningsförbindelser om 4 Mkr av det totala emissionsbeloppet. Tecknas mer än 4 Mkr är parterna som lämnat teckningsförbindelser inte längre förbundna att fullfölja sitt åtagande.

Uppdatering: Priset per aktie sänks från 0,075 kr till 0,07 kr. Anledningen är att Euroclear endast hanterar emissioner i hela ören.

Uppdaterat: 2009-12-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss