Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Titana AB

Titana AB
Kungsgatan 12
65111 Karlstad

Hemsida:

www.titana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Teckningsperiod:

9 februari 2007 - 23 februari 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

2,15 kr

Likviddag:

5 dagar efter utskickad nota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Planerar en notering på Aktietorget. Uppdatering: Nyemissionen blev fulltecknad första dagen och teckningen stänger därför. Noteringen tidigareläggs.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss